Pagajføring

For å utnytte pagajens egenskaper, skal skivningen passe til hvor bratt/steilt du holder pagajen i rotaket.

En kajakpadler som sitter usikkert i båten, foretrekker en stor støtte. Den oppnåes ved å sette pagajen i vannet langt vekk fra kajakken, således at pagajen senkes og det resulterer i en flat rostil.

Etterhvert som teknikken og balansen kommer på plass, kan effektiviteten økes. Både pagaj og muskulatur utnyttes bedre ved å sette pagajen i vannet tettere ved kajakken, hvilket sees som en mere steil rostil.

                                                                                                    Frank H. Hansen   Foto: Per Hallum

Denne vinkel avspeiler om rostilen er steil eller flat.

Det er en direkte sammenheng melllom den vinkel pagajen er skivet med, og den viste vinkel. Hvis de to vinkler ikke passer sammen, så kan man ikke ro – i hvert fall ikke ordentlig.

De pagajer vi stikker nybegyndere i hånden, er ofte skivet til en steilere rostil enn den de makter. Det gjør det vanskelig for dem å merke hvordan en pagaj skal ”gå igjennom” vannet.

Det kan derfor være en fordel å skive pagajen, så den passer til den flatere rostil. Derved kan første trinn være, å føle hvordan pagajen skal gå gjennom vannet, og venne seg til det. Deretter kan stilen ”lett” gjøres mere effektiv, bare ved å øke skivningen litt, så kommer rostilen højere opp av seg selv.

Også mange garvede roere, hvor teknikken og balansen er godt innarbeidet, kan ha god utbytte av å endre på rostilen, bare ved å justere litt på pagajens skivning.

Hvis pagajen er skivet for mye, får man en usikker rostil, er den skivet for lite, ja, så får man en flat rostil. Det er ofte derfor at ”Kurt” ikke kan få armene højere opp, selv om han har prøvd på det hele sesongen!!

Den perfekte rostil:

Det er ingen tvil, at den perfekte rostil er individuel.

Når det er sagt, så må vi dog si, at den beste rostil er den som gir så mye fremdrift som mulig, ved så lite anstrengelse som mulig.

 


Home Pagajmåler Rostil Pagaj Pagajoppheng Linker


               

              

 

Pagajføring

Skivning av rotak

Wing-princippet

Per Hallum
Denmark
+45 51 24 99 36