Pagajskivningen er viktig, den bestemmer din rostil!

  • Hvodan utnytter du din pagaj best ?
  • Hvormange grader skal din pagaj skives ?
  • Hvordan blir din rostil mere stejl ?
  • Hvordan ror man "på en henger" ?

Du finner svarene på dissse sider !


Home Pagajmåler Rostil Pagaj Pagajoppheng Linker


               

              

 
 

Per Hallum
Denmark
+45 51 24 99 36