Samling av pagaj

Lengde:

Den første beslutning du skal ta etter at pagajen eller åren, er innkjøpt er hvilken lengde den skal ha.

Best er det hvis du har eksperimintert ved å låne andres pagajer , ellers må du korte opp flere ganger.

Husk: du kan alltids korte mere av senere- det er vanskelig å forlenge den.

Samlingsmetoder:

Varmelim:


                        

  El-limpistol                                     Varmepistol

• De overflater som limen skal binde på Slipes matt for å få en ordentlig vedheftning.Slip ned med finkornet sandpapir indtil overflatene er matte.

•  Limen påføres skaftet og bladet i en passende mengde, som kan utfulle hulrummet. Hele massenvarmes deretter opp med varmeblåsere, blad og skaft samles. Den overflødige lim tørres av, og formes som en vandtæt fuge, så det ikke kan trenge vann inn mellom skaft og blad.

•  Det andre blad samles tilsvarende , og pagajen legges i pagajmåleren og skivningen justeres, innen limet blir kaldt.

•  Senere justering av skivningen fåretaes bare ved å oppvarme den ene samling , og legge pagajen i pagajmåleren, og dreje bladet på plass.

•  PASS PÅ: Undgå å varme højere enn til 80 grader C. De epxyer man bruker til emner der skal fremstå i ren kulfiber med glassklar overflate er beregnet til å bli soloppvarmet, hvor de oftekan nå opp på temperaturer omkring de 90 grader C. Varm derfor langsomt, og fordel varmen godt- bruk evt. varmt vand i stedet for varmeblåser.  

Tape:

Epoxylim


Home Pagajmåler Rostil Pagaj Pagajoppheng Linker


               

              

 

Samling av pagaj

Skivning av pagaj

Høire / Venstre

Per Hallum
Denmark
+45 51 24 99 36