Paddelföring

För att kunna utnyttja paddelns egenskaper är det viktigt att vinkeln passar till din paddelteknik.

För en kanotist som känner sig osäker på balansen i kajaken, kan det vara en fördel att utnyttja paddeln som stöd. En bättre balans kan uppnås genom att placera paddeln en bit ut från kajaken. För att lyckas med detta måste det övre paddelbladet sänkas, vinkeln mellan paddeln och vattnet minskar och resultatet blir en något lägre paddelstil.

Efterhand som balansen förbättras kan tekniken förbättras och effektiviseras. Både paddeln och muskelaturen utnyttjas bättre ju närmare kajaken bladet doppas i vattnet. Här bli paddelstilen lite högre och längden på draget större.

                                                                                                    Frank H. Hansen   Foto: Per Hallum

Denna vinkel avslöjar om paddeltekniken är hög eller låg.

Det finns ett direkt samband mellan den vinkeln som finns mellan paddelns blad, och den vinkel som beskrivs ovan. Om dessa vinklar inte passar varandra, kan man inte paddla – åtminstone inte ordentligt!

De paddlar vi sticker i handen på nybörjare är ofta vinklade för en högre paddelteknik än vad de klarar av. Det gör det svårt för dem att känna hur paddeln ska ”gå genom” vattnet.

Därför kan det vara bra att vinkla paddeln så att det gynnar en lägre paddelföring. Detta kan underlätta för nybörjaren att förstå paddelns naturliga väg genom vattnet och vänja sig vid det. Sedan kan man succesivt öka vinkeln för att effektivisera och höja paddelstilen.

Även många erfarna och garvade kanotister, som redan behärskar både teknik och balans, kan tjäna på att förändra paddeltekniken bara genom att förändra paddels vinkel lite.

Om paddeln har en för stor vinkel får man en osäker paddelteknik och om vinkeln är för liten får man en paddelföring som är för låg. Detta kan vara orsaken till att någon inte kan höja sina armar trots att ha övat hela sommaren!

Den bästa paddeltekniken:

Det råder inget tvivel om att den perfekta paddelstilen är individuell.

Trots allt är den bästa paddeltekniken den som ger oss maximal fart framåt, vid så liten ansträngning som möjligt.


Paddelteknik


               

              

 

• Paddelföring

• Vinkling av paddeltag

• Wing-principen

• Beställning av
paddelmätre

Per Hallum
Denmark
+45 51 24 99 36
ph @ paddle-web.com