Hänga på våg

Likt en cyklist ligger ”på rulle” från de andra cyklisterna för att minska luftmotståndet - drar en kanotist nytta av vågen som bildas från andra kanotister för att göra arbetet lättare. I kajaken utnyttjas den våg som bildas för att surfa, d v s kanoten går lite i nedförsbacke.

Det blir väsentligt mycket mindre arbetsinsats som krävs för den som ligger på vågen, och det finns också en psykologisk aspekt av att vara med i loppet.

Kanoten ger upphov till två relevanta vågor, dels bakvågen som uppstår bakom kajaken, dels sidovågen som kommer från kanotens sida. Den sistnämnda har störst betydelse. Det bästa sättet att hänga på vågen från en annan kanot är således att ligga vid sidan av den andres kanot.

En bra och effektiv våghänging kräver erfarenhet och övning i styrnig, det är därför viktigt att sitta i en kajak med med bra styregenskaper. Därför lämpar sig en tävlingskajak bättre än en turistkajak.

Under maratonlopp är våghängning en självklarhet, men det hindrar inte att hänging blir en naturlig del i de dagliga motionsturerna. Våghängning är kul, samtidigt som man övar både styrning, balans och många andra egenskaper.

I en träningsgrupp där alla har olika förutsättningar kan alla paddla tillsammans, förutsatt att man planerar vilka som ”drar” gruppen och vilka som ligger på vågen. Tack vare denna teknik kan du paddla med olika personer.

Faktorer som påverkar effektiviteten av vågen:

Ju mer strömlinjeformad en kajak är desto mindre våg ger den. Men under alla omständigheter ökar vågen när hastigheten stiger. Likaså ger en tung kanotist en större våg än en lätt kanotist.

På lugnt vatten kan man tydligt se att vågen ökar.

Att ligga på vågen minskar vattenmotståndet, men i blåsigt väder kan luftmotståndet bli större och då försvinner effekten av vågen. Vågorna som bildas av vinden kan också störa, ffa på ett psykologiskt plan.

Nybörjare

Det kan vara svårt för en nybörjare att märka effekten av vågen. Oftast beror det på bristande styrkunskaper, både hos kanotisten och hos den kanottyp han använder. Det kan upplevas obehagligt att paddla så nära en annan kanot och kännas som om kanoten trycks in mot kanoten som drar.

Ett bra sätt att visa effekten av vågen är att låta nybörjaren ligga mittemellan två kanoter och på så sätt få två vågor. Då trycks han inte åt något håll och dessutom ökar effekten dubbelt.

Be nybörjaren att paddla raskt rakt fram mot en fast punkt i horisonten. De två kanoter som ska dra placerar sig på var sida och i ett sådant läge som ger optimal effekt.

Man kan se att spetsen på mittenkanoten dyker nedåt när den har fått optimal våg och placering.

Den här metoden fungerar alltid och ger nybörjaren en stark upplevelse och lust till fortsatt övning.


Paddeltips


               

              

 

Hänga på våg

Diamant - Guldvåg

Upphämtning

Chikane

 

Beställning av
paddelmätre

Per Hallum
Denmark
+45 51 24 99 36
ph @ paddle-web.com