Brugsanvisning

Udskriv denne side og hæng den op ved Pagajmåleren.

Brug af Pagajmåleren

For at udnytte Pagajmålerens nøjagtighed er det nødvendigt at den opstilles rigtigt.

Pagajmåleren består af to bukke, de skal opstilles på en og samme jævne flade.

Pagajmålerens bukke skal stå parallelt flugt dem evt. langs en bordkant, et brædt, et gulvbrædt el. lig.

Skivning

Efter omhyggelig opstilling placeres pagajen i den faste buk.

Bukken med målepladen placeres derefter, så den passer i forhold til pagajens længde, så pagajen ligger op til endepladerne på begge bukke.

Fiberpagajer skal evt. endevendes, da de ligger bedst hvis den skarpe kant ligger nederst, mod målepladens stopkant.

Pagajmåleren findes i to modeller, enten til højre- eller til venstreskivede pagajer.

Længdemåling

Ved at indsætte et målebånd i slidserne opnås en præcis og let længdemåling.

Nemmest er det at benytte et målebånd uden bremse. Så står det stramt selvom du flytter bukkene frem og tilbage

Opbevaring

Begge bukke er forsynet med et hul der kan anvendes til ophængning når Pagajmåleren ikke benyttes.

Udnyt pagajmåleren

Har du samlet din pagaj med tape så mål dens skivning nu. Det giver dig mulighed for at se om tapen skrider med tiden og skive den præcis som før, hvis tapen svigter.

Med Pagajmåleren er det let at ændre skivningen, du kan derfor udvikle din rostil ved at regulere skivningen på din pagaj.

Per Hallum Bakkelyparken 36 8680 Ry 51 24 99 36  ph@paddle-web.com

 


Pagajmåler


               

              

 

Beskrivelse

Brugsanvisning

 

Per Hallum
Denmark
+45 51 24 99 36
perhallum @ gmail.com