Pagajføring

For at udnytte pagajens egenskaber, skal skivningen passe til hvor stejlt du holder pagajen i rotaget .  

En kajakroer der sidder usikkert i båden, foretrækker en stor støtte. Den opnås ved at sætte pagajen i vandet langt væk fra kajakken, hvorved pagajen sænkes og det resulterer i en flad rostil.

Efterhånden som teknikken og balancen kommer på plads, kan effektiviteten øges. Både pagaj og muskulatur udnyttes bedre ved at sætte pagajen i vandet tættere ved kajakken, hvilket ses som en mere stejl rostil.

                                                                                                    Frank H. Hansen   Foto: Per Hallum

Denne vinkel afspejler om rostilen er stejl eller flad.

Der er en direkte sammenhæng mellem den vinkel pagajen er skivet med, og den viste vinkel . Hvis de to vinkler ikke passer sammen, så kan man ikke ro – i hvert fald ikke ordentligt.

De pagajer vi stikker nybegynderne i hånden, er ofte skivet til en stejlere rostil end de magter. Det gør det vanskeligt for dem at mærke hvordan pagajen skal "gå gennem" vandet.

Det kan derfor være en fordel at skive pagajen, så den passer til den fladere rostil. Derved kan første trin være, at føle hvordan pagajen skal gå gennem vandet, og vænne sig til det. Derefter kan stilen "nemt" gøres mere effektiv, blot ved at øge skivningen lidt, så kommer rostilen højere op af sig selv.

Også mange garvede roere, hvor teknikken og balancen er godt indarbejdet, kan have godt udbytte af at ændre på rostilen, blot ved at justere lidt på pagajens skivning.

Hvis pagajen er skivet for meget, får man en usikker rostil, er den skivet for lidt, ja så får man en flad rostil. Det er ofte derfor at ”Kurt” ikke kan få armene højere op, selvom  han har prøvet på det hele sæsonen !!  

Med en pagajmåler kan du selv indstille din pagaj let og præcist!

Den perfekte rostil:

Der er ingen tvivl om, at den perfekte rostil er individuel.

Når det er sagt, så må vi dog sige, at den bedste rostil er den der giver os så meget fremdrift som muligt, ved så lidt anstrengelse som muligt.

•  Pagajen skal stå stejlt i rotaget - så udnytter du wing-princippet

•  Dine håndled skal være strakte under hele rotaget; og pagajen skal selv finde vej i vandet - så passer skivningen til din rostil

•  Din "skubbehånd" skal bevæge sig vandret ind foran dig i rotaget - så roterer du, og udnytter rygmusklerne

•  Din trækarm skal være helt strakt ved isætningen, og være bøjet 90 grader når du starter afviklingen af taget, så udnytter du overarmsmusklen - bicebs.

•  Pagajen skal skære sig op gennem vandet når du afvikler taget - så bruger du ikke unødigt energi på at løfte vand.

 


Rostil


               

              

 

• Pagajføring

• Skivning af rotag

• Wing-princippet

Per Hallum
Denmark
+45 51 24 99 36
perhallum @ gmail.com