Roteknik - Hængning

Som en cykelrytter ligger ”på hjul” af de andre ryttere for at opnå mindre vindmodstand – sådan ligger også en kajakroer ”på hænger” af de andre roere for at gøre arbejdet lettere.
I en kajak udnytter vi den bølge som de andre kajakker laver, og surfer på den, så kajakken altid ror ”ned ad bakke”.

Der er tale om en væsentlig reduktion i arbejdsindsatsen for den der hænger, og i tilgift er der også den psykiske effekt i ”at være med”.

En kajak laver to bølger af betydning, dels er der hækbølgen som løber bag en kajak, men af større betydning er sidebølgen som løber sideværts ud fra en kajak. Den bedste hængning opnås altså ved at ligge ved siden af en anden kajak.

En god og effektiv hængning kræver erfaring og præcis styring, det er således væsentligt at sidde i en kajak med gode styreegenskaber. Derfor egner en kapkajak sig bedre til hængning end en turkajak.

Under maratonløb er hængning en selvfølge, men ikke kun derfor bør hængning være en naturlig del af de daglige motionsture. Hængning er sjovt, det opøver styre-, balance- og mange andre egenskaber.

På en almindelig rotur, kan roere med uens træningstilstand passes sammen så alle får lige meget sved på panden, blot ved at fordele arbejdet mellem hvem der trækker og hvem der hænger. Der er således flere muligheder for at sætte holdet sammen, afhængigt af hvor mange, og hvem der deltager på turen.

Der er forskellige ting som afgør hængerens effekt:

•  Kajaktypen som trækker
•  Den trækkende roers vægt
•  Hastigheden
•  Vanddybden
•  Vindforholdene

Jo mere strømlinet en kajaktype er, jo mindre hængerbølge giver den, men under alle omstændigheder øges bølgestørrelsen når hastigheden stiger. Ligesom en tung roer giver større hænger end en let roer.
På lavt vand er det meget tydeligt at se, at bølgen øges voldsomt.
Hængeren hjælper til at reducere vandmodstanden, men i blæsevejr kan vindmodstanden blive den største modstand, og dermed reduceres betydningen af hængeren. Tilsvarende reduceres effekten når der er almindelige bølger som påvirker hængerbølgerne - men den psykiske effekt er der stadig.

Begyndere

Det kan være svært for en begynder at mærke effekten af hængning. Det skyldes ofte dårlige styreegenskaber, både hans egne og den kajaktype han benytter.
Begynderen vil føle at det er ubehageligt at ligge tæt på en anden kajak, og opleve at han bliver trukket ind mod den.

En god måde at vise effekten af hængning, er derfor at lade to roere trække begynderen. Dels undgår han at blive trukket ind mod den trækkende båd, dels er der dobbelt effekt.

Begynderen bliver bedt om at ro hurtigt, og i en lige linie mod et fikspunkt i horisonten. De to trækkende placerer sig på hver side og sørger for at holde en placering der giver optimal effekt for begynderen.
Det ses at spidsen på den hængende kajak dykker let når placeringen er bedst.

Denne metode virker altid, den giver begynderen en lækker oplevelse og lyst til at forbedre sig inden for hængningens kunst.

 


Roteknik


               

              

 

Hængning

Diamant-formation

Indhentning

Chikane

Per Hallum
Denmark
+45 51 24 99 36
perhallum @ gmail.com