Hængning - Diamant

Når 4 roere følges kan der opnås en speciel effekt for den ene. Den bagerste placerer sig i ”smørhullet” hvor der kan opnås en effekt dels fra de to både på siderne men også fra den trækkende båds hækbølge. Smørhullet har en stor effekt, men vandet er meget uroligt og kræver en konstant opmærksomhed på styringen.

Er man i en situation hvor man er enige om at hjælpe hinanden mest muligt, kan effekten af smørhullet øges ved, at roerne på siderne, placerer sig lidt længere ude, end de gør når de kun tænker på at optimere deres egen situation.

Rokade

I en konkurrencesituation kan det være vanskeligt at få arbejdet fordelt jævnbyrdigt i gruppen. Når den trækkende roer syntes at han har ydet sit, og vil afløses stopper han typisk pludseligt med at ro, tilsyneladende for at drikke eller rette lidt på sit udstyr. Det giver uro omkring placeringerne - hvem skal nu tage initeritivet, og det kan syntes lidt tilfældigt hvilke pladser de forskellige ligger på, når der igen bliver ro i feltet.
Typisk er det dog, at de stærkeste ligger på de bedste pladser!!!!

Anderledes forholder det sig når gruppen søger optimalt samarbejde og kender hinanden.

Hvis afviklingen af rokaderne er nøje indøvet kan de udføres hurtigt og præcis. Alle skal vide hvornår og i hvilken rækkefølge der skal rokeres. Det er derfor nødvendigt at råbe ”Go” eller lignende til den næste, når man selv er væk fra den placering som han skal rokere til.

Som det ses af animationen, er det kajakken i smørhullet der skal rokerer først. Han skal gennem uroligt vand og som den eneste skal han trække frem over sidemandens hængerbølge. Den trækkende kajak kan evt. lette lidt på trækket for at hjælpe ham op på plads, men skal fortsat trække indtil de øvrige er på plads. Så først letter han arbejdet og lader de andre glide frem, så han kan få en velfortjent hænger.

Indøvning af rokader er rigtigt sjovt og en god træning der både indøver kondi, hængning, styring, balance og ikke mindst kammeratskab. Placer roerne så den svageste ligger i smørhullet når den stærkeste trækker, og sæt så uret til f.eks. 5 min mellem hver rokade.
Det er sjovt at presse tempoet op, men falder formationen fra hinanden så er det sjove væk. Er man ved at falde af, er man derfor nødt til at råbe "Tempoet lidt ned" eller lignende, den trækkende roer kan jo ikke se hvad der foregår bag ved ham, og ved derfor ikke når han trækker for hårdt.

God fornøjelse!!

 Roteknik


               

              

 

Hængning

Diamant-formation

Indhentning

Chikane

Per Hallum
Denmark
+45 51 24 99 36

perhallum @ gmail.com