Chikane

Når man ligger på hænger, skal man vise den trækkende roer respekt, prøve at undgå at genere ham. Du generer ham hvis du ligger for tæt på hans pagaj, eller som illustreret herunder, hvis du kommer for langt frem.
Han kunne jo blive træt af at slæbe dig med, og derfor rykke fra dig.

Det er ham der arbejder hårdest - men hvis du vil trætte ham, så kan du gøre det endnu hårdere for ham, hvis du har energi - og moral til det.

Ud for midten af kajakken - foran hængerbølgen dannes der en bølgedal. Hvis du trækker frem og placerer dig således, at din bølgedal falder sammen med bølgedalen fra den trækkende kajak, så forstærkes hans bølgedal. Hans kajak vil synke længere ned i vandet, og den vil derfor få mærkbart større vandmodstand.

Effekten af chikanen er naturligvis størst på lavt vand hvor kajakkerne danner de største bølger.


Roteknik


               

              

 

Hængning

Diamant-formation

Indhentning

Chikane

Per Hallum
Denmark
+45 51 24 99 36
perhallum @ gmail.com