Wing-princippet

Umiddelbart vil man forvente at vi trækker pagajen bagud gennem vandet under et rotag.

Det er imidlertid ikke tilfældet - pagajen bevæger sig fremad i vandet under rotaget. Vi trækker den op længere fremme end den blev stukket i. Et fænomen der f.eks. kan ses hvis man ror i grødis, alger eller lignende.

Der er to grunde til det, den ene er at vi stikker pagajen fremad gennem vandoverfladen, og glider frem inden den "tager fat vandet". Den anden grund er Wing-pagajens udformning - det at faconen får den til at "bære sig frem" som en flyvinge.

Det er naturligvis meget hensigtsmæssigt, idet det giver os det længst mulige rotag.

Pagajen vandrer fremad i vandet under rotaget.

Illustrationen viser pagajens tværsnit, og tager udgangspunkt i pagajens bevægelser som en måge ser det fra oven.


Rostil


               

              

 

Pagajføring

Skivning af rotag

Wing-princippet

Per Hallum
Denmark
+45 51 24 99 36
perhallum @ gmail.com