Skivning af rotag

"Pagajens skivning" og "skivningen af rotaget" skal her gå op i en højere enhed.

Her ser vi på den drejning bladet opnår, når vi rejser pagajen (Beskrevet under " Pagajføring "), eller når vi drejer skaftet rundt inde i hænderne. Med "skivning af rotaget" menes altså hvor meget bladet vinkles i vandet; i forhold til bådens midterlinie. En vinkel der kan varieres fra tag til tag.  !

Det illustreres her ved "Korrekt skivning", "Underskivning" og "Overskivning". 

Linien vi betragter på pagajbladet kan tydeliggøres ved, at sætte et gummibånd rundt om bladet når vi ror.

Illustrationerne viser pagajbladets tværsnit, og tager udgangspunkt i pagajens bevægelser som vi ser dem når vi sidder i kajakken.

"Korrekt skivet rotaget" - Pagajbladet sættes i vandet vinkelret på bådens midterlinie. 

"Underskivet rotag" - Vinklen mellem bådens midterlinie og pagajbladet er for lille.  

"Overskivet rotag" - Vinklen mellem bådens midterlinie og pagajbladet er for stor.


Rostil


               

              

 

Pagajføring

Skivning af rotag

Wing-princippet

Per Hallum
Denmark
+45 51 24 99 36
perhallum @ gmail.com