Højre / Venstre

En pagaj kan højre- eller venstreskives 

Når man ror med en højreskivet pagaj, så holdes pagajen "fast" med højre hånd, og glider rundt inde i venstre hånd. Det er altså den højre hånd der styrer skivningen - der af navnet "højreskivet".

Ved en venstreskivet pagaj er det naturligvis omvendt - venstre hånd styrer skivningen.

 

Om det er bedst at højre - eller venstreskive sin pagaj, er ikke et spørgsmål om man er højre- eller venstrehåndet. Det er udelukkende et spørgsmål om hvad man har tillært sig - typisk hvilken tradition der er i den klub man startede sin rokarriere i.


Pagaj


               

              

 

Samling af pagaj

Skivning af pagaj

Højre / Venstre

Per Hallum
Denmark
+45 51 24 99 36
perhallum @ gmail.com